𝐏𝐢𝐧 𝐄𝐟𝐞𝐬𝐭 𝐈𝐌𝐑 𝟏𝟖𝟑𝟓𝟎

150,000 VND
Số lượng

700mAh 10.5A Phù hợp sử dụng cho DotStick hoặc các loại vape thân ngắn