Occ 0.8 ohm Nevoks (Feelin, Pagee)

75,000 VND
Số lượng

Coil 0.8 ohm mới ra mắt của hãng Nevoks

Dành cho máy Feelin, Pagee 

Dùng đa dạng các loại nicotine 

Highly recommend 25mg - 35mg