SWEET GUAVA ICE - 3MG - Ổi xá lị lạnh

370,000 VND
Số lượng

SWEET GUAVA ICE - 3MG 

Vị ổi chín ngọt & lạnh vừa

Độ ngọt : 8/10 

Độ lạnh 8/10 

Made in usa

Chi tiết sản phẩm
Nicotine:
3MG