SWEET GUAVA ice - 6MG - Ổi xá lị lạnh

370,000 VND
Số lượng

SWEET GUAVA ICE - 6MG 

 

Made in usa 

- Độ ngọt : 8/10

- Độ lạnh : 8/10

Chi tiết sản phẩm
Nicotine:
6MG