TROPICAL HOUSE 3MG - SOUTH POLE TRIP ( Kem cam lạnh ) (Orange ice cream )

360,000 VND
Số lượng

TROPICAL HOUSE - SOUTH POLE TRIP - 3MG

Vị Kem cam lạnh 

Độ ngọt : 9/10

Độ lạnh : 9/10 

 

Chi tiết sản phẩm
Nicotine:
3MG