TROPICAL HOUSE 30MG - ISLAND TRIP (Pineapple Coconut Rum ice) (Dứa dừa rượu rum lạnh)

330,000 VND
Số lượng

TROPICAL HOUSE - 30MG - ISLAND TRIP

Vị Dứa dừa rượu rum lạnh sẽ khiến bạn nhớ mãi sau 1 lần thử

- Độ ngọt : 9/10

- Độ lạnh : 9/10 

Chi tiết sản phẩm
Nicotine:
30MG