TROPICAL HOUSE - 30MG - OCEAN TRIP (Pineapple Mango Peach ice) (Dứa Xoài Đào lạnh) HOT SELLER

330,000 VND
Số lượng

TROPICAL HOUSE 30MG - OCEAN TRIP 

Vị dứa xoài đào lạnh ( Rất ngon) 

- Độ lạnh : 9/10 

- Độ ngọt 9/10 

Chi tiết sản phẩm
Nicotine:
30MG