VLIT JUICE - 30MG - Melon ice

320,000 VND
Số lượng

Vị dưa lưới lạnh 

NGỌT : 9/10

LẠNH : 9/10 

30MG - 30ML 

Chi tiết sản phẩm
Nicotine:
30MG