VLIT JUICE 30MG - Lychee ice

320,000 VND
Số lượng

VLIT JUICE 30MG 

Vải ngọt lạnh

Độ lạnh : 9/10

Độ ngọt : 9/10 

Hương Vị chuẩn vị vải lạnh ngọt nịnh miện

Chi tiết sản phẩm
Nicotine:
30MG