VLIT JUICE 30MG - Mango ice

320,000 VND
Số lượng

VLIT XOÀI LẠNH 

Nicotine : 3% - 30MG 

Độ lạnh : 9/10

Độ ngọt : 9/10 

Hương vị : Đúng chuẩn xoài chín lạnh 

Chi tiết sản phẩm
Nicotine:
30MG