7DAZE FUSION - Lemon Passion Fruit Blueberry ice 30MG (Chanh chanh dây và việt quất lạnh)

330,000 VND
Số lượng
Chi tiết sản phẩm
Nicotine:
30MG