COSMIC JUICE 38MG nicsalt

300,000 VND
Số lượng

30MG - 38MG sẵn : 5 vị 

- Mango Passion fruit ice : xoài chanh dây lạnh 

- Apple Grape ice : Táo nho lạnh 

- Lychee Lemon ice : Vải chanh lạnh 

- Banana Longan ice : Chuối nhãn lạnh 

- Egg milk ice cream : kem trứng sữa lạnh 

- Taro coconut ice : Kem khoai môn cốt dừa lạnh 

- Soursop Kiwi ice : Mãng cầu kiwi lạnh

 

30ML - Made in USA

Chi tiết sản phẩm
Nicotine:
38MG