COSMIC JUICE 58MG - Saltnic (3 flavor)

300,000 VND
Số lượng

ɴᴇᴡ ᴀʀʀɪᴠᴀʟ ‼️ 58m.g - 58.ni

ᴄᴏsᴍɪᴄ ᴊᴜɪᴄᴇ ᴍᴀᴅᴇ ɪɴ ᴜsᴀ

58MG - 30ML

- ᴀᴘᴘʟᴇ ɢʀᴀᴘᴇ ɪᴄᴇ (58)
- sᴏᴜʀsᴏᴘ ᴋɪᴡɪ ɪᴄᴇ (58)
- ᴇɢɢ ᴍɪʟᴋ ɪᴄᴇᴄʀᴇᴀᴍ ɪᴄᴇ (38/58)

Độ ngon hoàn hảo về độ ngọt , lạnh & rõ vị 

Chất lượng juice sạch & bền coil , ✅ đã test qua 3-4 vị của dòng này rồi nên ace yên tâm mà chốt nhé 😁

#300k #cosmicjuice #58Mg #salt

Chi tiết sản phẩm
Nicotine:
58MG